Bantuan Akses Sistem

[ Login Portal PPUM ]

Sekiranya anda TIDAK / BELUM mempunyai katalaluan ('Password') untuk mengakses Portal PPUM sila hubungi kami di talian bantuan 2164 atau log kan aduan di dalam Sistem Aduan Online Nadi IT .


Waktu operasi adalah dari jam 7.30 pagi hingga 5.00 petang setiap hari bekerja. Semasa berurusan, sila nyatakan nombor staf anda.


Panduan keselamatan Katalaluan
1. Sila tukar katalaluan anda setelah memperolehi katalaluan yang baru 'default'
2. Sila gunakan huruf dan nombor sebagai kombinasi katalaluan
3. Menukar katalaluan setiap 3 bulan