PELAKSANAAN SISTEM iADUAN
Bermula 1/1/2019, semua aduan teknikal yang melibatkan Jabatan Kejuruteraan, Unit Kejuruteraan Biomedikal, Jabatan Teknologi Maklumat dan Unit Pengurusan Fasiliti akan menggunakan Sistem iAduan. Untuk kemukakan aduan, sila login ke Sistem MyUMMC (eServices > iAduan).
  [ Manual Pengguna ]